Research Teams

The phonetics team

Angelos Leggeris
Anastasia Hionidou
Personal site
Anna Sfakianaki
Dimitris Papazachariou
Eleni Tsiartsioni
Evia Kainada
Theofano Christou
Ioannis Themelis
Personal site
Katerina Nikolaidou
Mary Baltazani
Maria Giakoumelou
Personal site
Olympia Kalambaliki
Personal site
Paul Iverson

The phonology team

Adamantios Gafos
Anthi Revithiadou
Giorgos Markopoulos
Theonimphy Paraheraki
Ioanna Kappa
Marina Tzakosta
Nina Topintzi

The technology and education team

Giorgos Mikros
Thomas Zapounidis
Personal site
Ioannis Fountos
Marina Mathaioudaki