Επικοινωνία

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ακαδημαικό έργο μπορείτε να επικοινωνήσετε την Επίκουρη Καθηγήτρια Μαίρη Μπαλτατζάνη μέσω e-mail

Email

marybalt@gmail.com