Αρθρωτική ανάλυση

Παραδείγματα ηλεκτροπαλατογραφημάτων (EPG) σε 6 διαλέκτους: Αθήνα, Πελοπόννησος, Κρήτη, Λάρισα, Κοζάνη, Ιωάννινα.

Sound: “kosa” – Peloponesse

Sound: “sola” – Larisa

Sound: “zimatistos” – Kozani

Sound: “zarkos” – Ipiros

Sound: “xionia” – Kriti

Sound: “xionia” – Larisa

Sound: “xionia” – Kozani

Sound: “xionia” – Ipiros

Sound: “xionia” – Athens

Sound: “xionia” – Peloponesse

Sound: “xera” – Kriti

Ultrasound: “gise” – Athens

Ultrasound: “portoni” – Peloponesse

Ultrasound: “katopi” – Epirus

Ultrasound: “gazepi” – Kriti

Ultrasound: “bebes” – Peloponesse

Ultrasound: “bebes” – Athens

Ultrasound: “bebes” – Ipiros

Ultrasound: “bilies” – Kozani

Ultrasound: “tsafounia” – Kriti