Βάση Δεδομένων

Στον παρακάτω πίνακα, μπορείτε να βρείτε και να κατεβάσετε wav και TextGrid αρχεία για κάθε ηχογράφηση ομιλίας που έχει γίνει. Μπορείτε επίσης να αναζητήσετε την γεωγραφική περιοχή (Athens, Crete, Ipiros, Makedonia, Peloponnese, Thessalia), το φύλο (female, male), και το είδος ομιλίας (conversational, embedded words, isolated words, isolated vowels, stories).
LocationGenderSpeaker IDSpeech TypeFile TypeLink
AthensFemale59conversationalTextGrid Download
AthensFemale59conversationalwav Download
AthensFemale60conversationalTextGrid Download
AthensFemale60conversationalwav Download
AthensFemale63conversationalTextGrid Download
AthensFemale63conversationalwav Download
AthensFemale64conversationalTextGrid Download
AthensFemale64conversationalwav Download
AthensFemale66conversationalTextGrid Download
AthensFemale66conversationalwav Download
AthensMale43conversationalTextGrid Download
AthensMale43conversationalwav Download
AthensMale45conversationalTextGrid Download
AthensMale45conversationalwav Download
AthensMale53conversationalTextGrid Download
AthensMale53conversationalwav Download
AthensMale67conversationalTextGrid Download
AthensMale67conversationalwav Download
AthensMale69conversationalTextGrid Download
AthensMale69conversationalwav Download
AthensMale69conversationalwav Download
AthensFemale59embedded wordsTextGrid Download
AthensFemale59embedded wordswav Download
AthensFemale60embedded wordsTextGrid Download
AthensFemale60embedded wordswav Download
AthensFemale63embedded wordsTextGrid Download
AthensFemale63embedded wordswav Download
AthensFemale64embedded wordsTextGrid Download
AthensFemale64embedded wordswav Download
AthensFemale66embedded wordsTextGrid Download
AthensFemale66embedded wordswav Download
AthensMale43embedded wordsTextGrid Download
AthensMale43embedded wordswav Download
AthensMale45embedded wordsTextGrid Download
AthensMale45embedded wordswav Download
AthensMale53embedded wordsTextGrid Download
AthensMale53embedded wordswav Download
AthensMale67embedded wordsTextGrid Download
AthensMale67embedded wordswav Download
AthensMale69embedded wordsTextGrid Download
AthensMale69embedded wordswav Download
AthensFemale59isolated vowelsTextGrid Download
AthensFemale59isolated vowelswav Download
AthensFemale60isolated vowelsTextGrid Download
AthensFemale60isolated vowelswav Download
AthensFemale63isolated vowelsTextGrid Download
AthensFemale63isolated vowelswav Download
AthensFemale64isolated vowelsTextGrid Download
AthensFemale64isolated vowelswav Download
AthensFemale66isolated vowelsTextGrid Download
AthensFemale66isolated vowelswav Download
AthensMale43isolated vowelsTextGrid Download
AthensMale43isolated vowelswav Download
AthensMale45isolated vowelsTextGrid Download
AthensMale45isolated vowelswav Download
AthensMale53isolated vowelsTextGrid Download
AthensMale53isolated vowelswav Download
AthensMale67isolated vowelsTextGrid Download
AthensMale67isolated vowelswav Download
AthensMale69isolated vowelsTextGrid Download
AthensMale69isolated vowelswav Download
AthensFemale59isolated wordsTextGrid Download
AthensFemale59isolated wordswav Download
AthensFemale60isolated wordsTextGrid Download
AthensFemale60isolated wordswav Download
AthensFemale63isolated wordsTextGrid Download
AthensFemale63isolated wordswav Download
AthensFemale64isolated wordsTextGrid Download
AthensFemale64isolated wordswav Download
AthensFemale66isolated wordsTextGrid Download
AthensFemale66isolated wordswav Download
AthensMale43isolated wordsTextGrid Download
AthensMale43isolated wordswav Download
AthensMale45isolated wordsTextGrid Download
AthensMale45isolated wordswav Download
AthensMale53isolated wordsTextGrid Download
AthensMale53isolated wordswav Download
AthensMale53isolated wordsTextGrid Download
AthensMale53isolated wordswav Download
AthensMale67isolated wordsTextGrid Download
AthensMale67isolated wordswav Download
AthensMale69isolated wordsTextGrid Download
AthensMale69isolated wordswav Download
AthensFemale59storiesTextGrid Download
AthensFemale59storieswav Download
AthensFemale60storiesTextGrid Download
AthensFemale60storieswav Download
AthensFemale63storiesTextGrid Download
AthensFemale63storieswav Download
AthensFemale66storiesTextGrid Download
AthensFemale66storieswav Download
AthensMale43storiesTextGrid Download
AthensMale43storieswav Download
AthensMale53storiesTextGrid Download
AthensMale53storieswav Download
AthensMale67storiesTextGrid Download
AthensMale67storieswav Download
AthensMale69storiesTextGrid Download
AthensMale69storieswav Download
CreteFemale49conversationalTextGrid Download
CreteFemale49conversationalwav Download
CreteFemale50conversationalTextGrid Download
CreteFemale50conversationalwav Download
CreteFemale56conversationalTextGrid Download
CreteFemale56conversationalwav Download
CreteFemale56conversationalTextGrid Download
CreteFemale56conversationalwav Download
CreteFemale58conversationalTextGrid Download
CreteFemale58conversationalwav Download
CreteFemale59conversationalTextGrid Download
CreteFemale59conversationalwav Download
CreteMale51conversationalTextGrid Download
CreteMale51conversationalwav Download
CreteMale55conversationalTextGrid Download
CreteMale55conversationalwav Download
CreteMale55conversationalTextGrid Download
CreteMale55conversationalwav Download
CreteMale59conversationalTextGrid Download
CreteMale59conversationalwav Download
CreteMale60conversationalTextGrid Download
CreteMale60conversationalwav Download
CreteFemale49embedded wordsTextGrid Download
CreteFemale49embedded wordswav Download
CreteFemale49embedded wordsTextGrid Download
CreteFemale49embedded wordswav Download
CreteFemale49isolated wordsTextGrid Download
CreteFemale49isolated wordswav Download
CreteFemale50embedded wordsTextGrid Download
CreteFemale50embedded wordswav Download
CreteFemale50embedded wordsTextGrid Download
CreteFemale50embedded wordswav Download
CreteFemale56embedded wordsTextGrid Download
CreteFemale56embedded wordswav Download
CreteFemale56embedded wordsTextGrid Download
CreteFemale56embedded wordswav Download
CreteFemale56embedded wordsTextGrid Download
CreteFemale56embedded wordswav Download
CreteFemale56embedded wordsTextGrid Download
CreteFemale56embedded wordswav Download
CreteFemale58embedded wordsTextGrid Download
CreteFemale58embedded wordswav Download
CreteFemale58embedded wordsTextGrid Download
CreteFemale58embedded wordswav Download
CreteFemale59embedded wordsTextGrid Download
CreteFemale59embedded wordswav Download
CreteFemale59embedded wordsTextGrid Download
CreteFemale59embedded wordswav Download
CreteMale51embedded wordsTextGrid Download
CreteMale51embedded wordswav Download
CreteMale51embedded wordsTextGrid Download
CreteMale51embedded wordswav Download
CreteMale55embedded wordsTextGrid Download
CreteMale55embedded wordswav Download
CreteMale55embedded wordsTextGrid Download
CreteMale55embedded wordswav Download
CreteMale55embedded wordsTextGrid Download
CreteMale55embedded wordswav Download
CreteMale55embedded wordsTextGrid Download
CreteMale55embedded wordswav Download
CreteMale59embedded wordsTextGrid Download
CreteMale59embedded wordswav Download
CreteMale59embedded wordsTextGrid Download
CreteMale59embedded wordswav Download
CreteMale60embedded wordsTextGrid Download
CreteMale60embedded wordswav Download
CreteMale60embedded wordsTextGrid Download
CreteMale60embedded wordswav Download
CreteFemale49isolated vowelsTextGrid Download
CreteFemale49isolated vowelswav Download
CreteFemale49isolated vowelsTextGrid Download
CreteFemale49isolated vowelswav Download
CreteFemale50isolated vowelsTextGrid Download
CreteFemale50isolated vowelswav Download
CreteFemale50isolated vowelsTextGrid Download
CreteFemale50isolated vowelswav Download
CreteFemale56isolated vowelsTextGrid Download
CreteFemale56isolated vowelswav Download
CreteFemale56isolated vowelsTextGrid Download
CreteFemale56isolated vowelswav Download
CreteFemale56isolated vowelsTextGrid Download
CreteFemale56isolated vowelswav Download
CreteFemale56isolated vowelsTextGrid Download
CreteFemale56isolated vowelswav Download
CreteFemale58isolated vowelsTextGrid Download
CreteFemale58isolated vowelswav Download
CreteFemale58isolated vowelsTextGrid Download
CreteFemale58isolated vowelswav Download
CreteFemale59isolated vowelsTextGrid Download
CreteFemale59isolated vowelswav Download
CreteFemale59isolated vowelsTextGrid Download
CreteFemale59isolated vowelswav Download
CreteMale51isolated vowelsTextGrid Download
CreteMale51isolated vowelswav Download
CreteMale51isolated vowelsTextGrid Download
CreteMale51isolated vowelswav Download
CreteMale55isolated vowelsTextGrid Download
CreteMale55isolated vowelswav Download
CreteMale55isolated vowelsTextGrid Download
CreteMale55isolated vowelswav Download
CreteMale55isolated vowelsTextGrid Download
CreteMale55isolated vowelswav Download
CreteMale55isolated vowelsTextGrid Download
CreteMale55isolated vowelswav Download
CreteMale59isolated vowelsTextGrid Download
CreteMale59isolated vowelswav Download
CreteMale59isolated vowelsTextGrid Download
CreteMale59isolated vowelswav Download
CreteMale60isolated vowelsTextGrid Download
CreteMale60isolated vowelswav Download
CreteMale60isolated vowelsTextGrid Download
CreteMale60isolated vowelswav Download
CreteFemale49isolated wordsTextGrid Download
CreteFemale49isolated wordswav Download
CreteFemale50isolated wordsTextGrid Download
CreteFemale50isolated wordswav Download
CreteFemale50isolated wordsTextGrid Download
CreteFemale50isolated wordswav Download
CreteFemale56isolated wordsTextGrid Download
CreteFemale56isolated wordswav Download
CreteFemale56isolated wordsTextGrid Download
CreteFemale56isolated wordswav Download
CreteFemale56isolated wordsTextGrid Download
CreteFemale56isolated wordswav Download
CreteFemale56isolated wordsTextGrid Download
CreteFemale56isolated wordswav Download
CreteFemale58isolated wordsTextGrid Download
CreteFemale58isolated wordswav Download
CreteFemale58isolated wordsTextGrid Download
CreteFemale58isolated wordswav Download
CreteFemale59isolated wordsTextGrid Download
CreteFemale59isolated wordswav Download
CreteFemale59isolated wordsTextGrid Download
CreteFemale59isolated wordswav Download
CreteMale51isolated wordsTextGrid Download
CreteMale51isolated wordswav Download
CreteMale51isolated wordsTextGrid Download
CreteMale51isolated wordswav Download
CreteMale55isolated wordsTextGrid Download
CreteMale55isolated wordswav Download
CreteMale55isolated wordsTextGrid Download
CreteMale55isolated wordswav Download
CreteMale55isolated wordsTextGrid Download
CreteMale55isolated wordswav Download
CreteMale55isolated wordsTextGrid Download
CreteMale55isolated wordswav Download
CreteMale59isolated wordsTextGrid Download
CreteMale59isolated wordswav Download
CreteMale59isolated wordsTextGrid Download
CreteMale59isolated wordswav Download
CreteMale60isolated wordsTextGrid Download
CreteMale60isolated wordswav Download
CreteMale60isolated wordsTextGrid Download
CreteMale60isolated wordswav Download
CreteFemale49storiesTextGrid Download
CreteFemale49storieswav Download
CreteFemale50storiesTextGrid Download
CreteFemale50storieswav Download
CreteFemale56storiesTextGrid Download
CreteFemale56storieswav Download
CreteFemale56storiesTextGrid Download
CreteFemale56storieswav Download
CreteFemale58storiesTextGrid Download
CreteFemale58storieswav Download
CreteFemale59storiesTextGrid Download
CreteFemale59storieswav Download
CreteMale51storiesTextGrid Download
CreteMale51storieswav Download
CreteMale55storiesTextGrid Download
CreteMale55storieswav Download
CreteMale55storiesTextGrid Download
CreteMale55storieswav Download
CreteMale59storiesTextGrid Download
CreteMale59storieswav Download
CreteMale60storiesTextGrid Download
CreteMale60storieswav Download
IpirosFemale52conversationalTextGrid Download
IpirosFemale52conversationalwav Download
IpirosFemale60conversationalTextGrid Download
IpirosFemale60conversationalwav Download
IpirosFemale62conversationalTextGrid Download
IpirosFemale62conversationalwav Download
IpirosFemale65conversationalTextGrid Download
IpirosFemale65conversationalwav Download
IpirosFemale79conversationalTextGrid Download
IpirosFemale79conversationalwav Download
IpirosFemale89conversationalTextGrid Download
IpirosFemale89conversationalwav Download
IpirosMale30conversationalTextGrid Download
IpirosMale30conversationalwav Download
IpirosMale40conversationalTextGrid Download
IpirosMale40conversationalwav Download
IpirosMale42conversationalTextGrid Download
IpirosMale42conversationalwav Download
IpirosMale50conversationalTextGrid Download
IpirosMale50conversationalwav Download
IpirosMale60conversationalTextGrid Download
IpirosMale60conversationalwav Download
IpirosFemale52embedded wordsTextGrid Download
IpirosFemale52embedded wordswav Download
IpirosFemale52embedded wordsTextGrid Download
IpirosFemale52embedded wordswav Download
IpirosFemale60embedded wordsTextGrid Download
IpirosFemale60embedded wordswav Download
IpirosFemale60embedded wordsTextGrid Download
IpirosFemale60embedded wordswav Download
IpirosFemale62embedded wordsTextGrid Download
IpirosFemale62embedded wordswav Download
IpirosFemale62embedded wordsTextGrid Download
IpirosFemale62embedded wordswav Download
IpirosFemale65embedded wordsTextGrid Download
IpirosFemale65embedded wordswav Download
IpirosFemale65embedded wordsTextGrid Download
IpirosFemale65embedded wordswav Download
IpirosFemale79embedded wordsTextGrid Download
IpirosFemale79embedded wordswav Download
IpirosFemale89embedded wordsTextGrid Download
IpirosFemale89embedded wordswav Download
IpirosMale30embedded wordsTextGrid Download
IpirosMale30embedded wordswav Download
IpirosMale40embedded wordsTextGrid Download
IpirosMale40embedded wordswav Download
IpirosMale40embedded wordsTextGrid Download
IpirosMale40embedded wordswav Download
IpirosMale42embedded wordsTextGrid Download
IpirosMale42embedded wordswav Download
IpirosMale42embedded wordsTextGrid Download
IpirosMale42embedded wordswav Download
IpirosMale50embedded wordsTextGrid Download
IpirosMale50embedded wordswav Download
IpirosMale50embedded wordsTextGrid Download
IpirosMale50embedded wordswav Download
IpirosMale66embedded wordsTextGrid Download
IpirosMale66embedded wordswav Download
IpirosMale66embedded wordsTextGrid Download
IpirosMale66embedded wordswav Download
IpirosFemale52isolated vowelsTextGrid Download
IpirosFemale52isolated vowelswav Download
IpirosFemale52isolated vowelsTextGrid Download
IpirosFemale52isolated vowelswav Download
IpirosFemale60isolated vowelsTextGrid Download
IpirosFemale60isolated vowelswav Download
IpirosFemale60isolated vowelsTextGrid Download
IpirosFemale60isolated vowelswav Download
IpirosFemale62isolated vowelsTextGrid Download
IpirosFemale62isolated vowelswav Download
IpirosFemale65isolated vowelstextgrid Download
IpirosFemale65isolated vowelswav Download
IpirosFemale65isolated vowelsTextGrid Download
IpirosFemale65isolated vowelswav Download
IpirosFemale79isolated vowelswav Download
IpirosFemale89isolated vowelsTextGrid Download
IpirosFemale89isolated vowelswav Download
IpirosMale30isolated vowelsTextGrid Download
IpirosMale30isolated vowelswav Download
IpirosMale40isolated vowelsTextGrid Download
IpirosMale40isolated vowelswav Download
IpirosMale42isolated vowelsTextGrid Download
IpirosMale42isolated vowelswav Download
IpirosMale42isolated vowelsTextGrid Download
IpirosMale42isolated vowelswav Download
IpirosMale50isolated vowelsTextGrid Download
IpirosMale50isolated vowelswav Download
IpirosMale50isolated vowelsTextGrid Download
IpirosMale50isolated vowelswav Download
IpirosMale60isolated vowelsTextGrid Download
IpirosMale60isolated vowelswav Download
IpirosMale66isolated vowelsTextGrid Download
IpirosMale66isolated vowelswav Download
IpirosFemale60isolatedwordsTextGrid Download
IpirosFemale60isolated wordswav Download
IpirosFemale60isolated wordsTextGrid Download
IpirosFemale60isolated wordswav Download
IpirosFemale62isolated wordsTextGrid Download
IpirosFemale62isolated wordswav Download
IpirosFemale62isolated wordsTextGrid Download
IpirosFemale62isolated wordswav Download
IpirosFemale65isolated wordsTextGrid Download
IpirosFemale65isolated wordswav Download
IpirosFemale65isolated wordsTextGrid Download
IpirosFemale65isolated wordswav Download
IpirosFemale79isolated wordsTextGrid Download
IpirosFemale79isolated wordswav Download
IpirosFemale89isolated wordsTextGrid Download
IpirosFemale89isolated wordswav Download
IpirosMale30isolated wordsTextGrid Download
IpirosMale30isolated wordswav Download
IpirosMale40isolated wordsTextGrid Download
IpirosMale40isolated wordswav Download
IpirosMale40isolated wordsTextGrid Download
IpirosMale40isolated wordswav Download
IpirosMale42isolated wordswav Download
IpirosMale42isolated wordsTextGrid Download
IpirosMale42isolated wordswav Download
IpirosMale50isolated wordsTextGrid Download
IpirosMale50isolated wordswav Download
IpirosMale50isolated wordsTextGrid Download
IpirosMale50isolated wordswav Download
IpirosMale60isolated wordsTextGrid Download
IpirosMale60isolated wordswav Download
IpirosMale66isolated wordsTextGrid Download
IpirosMale66isolated wordswav Download
IpirosMale66isolated wordsTextGrid Download
IpirosMale66isolated wordswav Download
Ipirosfemale52storiesTextGrid Download
Ipirosfemale52storieswav Download
Ipirosfemale60storiesTextGrid Download
Ipirosfemale60storieswav Download
Ipirosfemale62storiesTextGrid Download
Ipirosfemale62storieswav Download
Ipirosfemale62storiesTextGrid Download
Ipirosfemale62storieswav Download
Ipirosfemale62storiesTextGrid Download
Ipirosfemale62storieswav Download
Ipirosfemale65storiesTextGrid Download
Ipirosfemale65storieswav Download
Ipirosmale40storiesTextGrid Download
Ipirosmale40storieswav Download
Ipirosmale42storiesTextGrid Download
Ipirosmale42storieswav Download
Ipirosmale50storieswav Download
Ipirosmale50storiesTextGrid Download
MakedoniaFemale56conversationalTextGrid Download
MakedoniaFemale56conversationalwav Download
MakedoniaFemale61conversationalTextGrid Download
MakedoniaFemale61conversationalwav Download
MakedoniaFemale63conversationalTextGrid Download
MakedoniaFemale63conversationalwav Download
MakedoniaFemale63conversationalTextGrid Download
MakedoniaFemale63conversationalwav Download
MakedoniaFemale65conversationalTextGrid Download
MakedoniaFemale65conversationalwav Download
MakedoniaFemale67conversationalTextGrid Download
MakedoniaFemale67conversationalwav Download
MakedoniaMale61conversationalTextGrid Download
MakedoniaMale61conversationalwav Download
MakedoniaMale65conversationalTextGrid Download
MakedoniaMale65conversationalwav Download
MakedoniaMale67conversationalTextGrid Download
MakedoniaMale67conversationalwav Download
MakedoniaMale67conversationalTextGrid Download
MakedoniaMale67conversationalwav Download
MakedoniaMale73conversationalTextGrid Download
MakedoniaMale73conversationalwav Download
MakedoniaFemale56embedded wordsTextGrid Download
MakedoniaFemale56embedded wordswav Download
MakedoniaFemale56embedded wordsTextGrid Download
MakedoniaFemale56embedded wordswav Download
MakedoniaFemale61embedded wordsTextGrid Download
MakedoniaFemale61embedded wordswav Download
MakedoniaFemale63embedded wordsTextGrid Download
MakedoniaFemale63embedded wordswav Download
MakedoniaFemale63embedded wordsTextGrid Download
MakedoniaFemale63embedded wordswav Download
MakedoniaFemale65embedded wordsTextGrid Download
MakedoniaFemale65embedded wordswav Download
MakedoniaFemale65embedded wordsTextGrid Download
MakedoniaFemale65embedded wordswav Download
MakedoniaFemale67embedded wordsTextGrid Download
MakedoniaFemale67embedded wordswav Download
MakedoniaFemale67embedded wordsTextGrid Download
MakedoniaFemale67embedded wordswav Download
MakedoniaMale61embedded wordsTextGrid Download
MakedoniaMale61embedded wordswav Download
MakedoniaMale65embedded wordsTextGrid Download
MakedoniaMale65embedded wordswav Download
MakedoniaMale67embedded wordsTextGrid Download
MakedoniaMale67embedded wordswav Download
MakedoniaMale67embedded wordsTextGrid Download
MakedoniaMale67embedded wordswav Download
MakedoniaMale73embedded wordsTextGrid Download
MakedoniaMale73embedded wordswav Download
MakedoniaFemale56isolated vowelsTextGrid Download
MakedoniaFemale56isolated vowelswav Download
MakedoniaFemale56isolated vowelsTextGrid Download
MakedoniaFemale56isolated vowelswav Download
MakedoniaFemale61isolated vowelsTextGrid Download
MakedoniaFemale61isolated vowelswav Download
MakedoniaFemale61isolated vowelsTextGrid Download
MakedoniaFemale61isolated vowelswav Download
MakedoniaFemale63isolated vowelsTextGrid Download
MakedoniaFemale63isolated vowelswav Download
MakedoniaFemale63isolated vowelsTextGrid Download
MakedoniaFemale63isolated vowelswav Download
MakedoniaFemale65isolated vowelsTextGrid Download
MakedoniaFemale65isolated vowelswav Download
MakedoniaFemale65isolated vowelsTextGrid Download
MakedoniaFemale65isolated vowelswav Download
MakedoniaFemale67isolated vowelsTextGrid Download
MakedoniaFemale67isolated vowelswav Download
MakedoniaFemale67isolated vowelsTextGrid Download
MakedoniaFemale67isolated vowelswav Download
MakedoniaMale61isolated vowelsTextGrid Download
MakedoniaMale61isolated vowelswav Download
MakedoniaMale65isolated vowelsTextGrid Download
MakedoniaMale65isolated vowelswav Download
MakedoniaMale67isolated vowelsTextGrid Download
MakedoniaMale67isolated vowelswav Download
MakedoniaMale67isolated vowelsTextGrid Download
MakedoniaMale67isolated vowelswav Download
MakedoniaMale73isolated vowelsTextGrid Download
MakedoniaMale73isolated vowelswav Download
MakedoniaFemale56isolated wordsTextGrid Download
MakedoniaFemale56isolated wordswav Download
MakedoniaFemale56isolated wordsTextGrid Download
MakedoniaFemale56isolated wordswav Download
MakedoniaFemale61isolated wordsTextGrid Download
MakedoniaFemale61isolated wordswav Download
MakedoniaFemale61isolated wordsTextGrid Download
MakedoniaFemale61isolated wordswav Download
MakedoniaFemale63isolated wordsTextGrid Download
MakedoniaFemale63isolated wordswav Download
MakedoniaFemale63isolated wordsTextGrid Download
MakedoniaFemale63isolated wordswav Download
MakedoniaFemale65isolated wordsTextGrid Download
MakedoniaFemale65isolated wordswav Download
MakedoniaFemale65isolated wordsTextGrid Download
MakedoniaFemale65isolated wordswav Download
MakedoniaFemale67isolated wordsTextGrid Download
MakedoniaFemale67isolated wordswav Download
MakedoniaFemale67isolated wordsTextGrid Download
MakedoniaFemale67isolated wordswav Download
MakedoniaMale61isolated wordsTextGrid Download
MakedoniaMale61isolated wordswav Download
MakedoniaMale65isolated wordsTextGrid Download
MakedoniaMale65isolated wordswav Download
MakedoniaMale67isolated wordsTextGrid Download
MakedoniaMale67isolated wordswav Download
MakedoniaMale67isolated wordsTextGrid Download
MakedoniaMale67isolated wordswav Download
MakedoniaMale73isolated wordsTextGrid Download
MakedoniaMale73isolated wordswav Download
MakedoniaFemale56storiesTextGrid Download
MakedoniaFemale56storieswav Download
MakedoniaFemale61storiesTextGrid Download
MakedoniaFemale61storieswav Download
MakedoniaFemale63storiesTextGrid Download
MakedoniaFemale63storieswav Download
MakedoniaFemale65storiesTextGrid Download
MakedoniaFemale65storieswav Download
MakedoniaFemale67storiesTextGrid Download
MakedoniaFemale67storieswav Download
MakedoniaMale61storiesTextGrid Download
MakedoniaMale61storieswav Download
MakedoniaMale65storiesTextGrid Download
MakedoniaMale65storieswav Download
MakedoniaMale67storiesTextGrid Download
MakedoniaMale67storieswav Download
MakedoniaMale67storiesTextGrid Download
MakedoniaMale67storieswav Download
MakedoniaMale73storiesTextGrid Download
MakedoniaMale73storieswav Download
PeloponneseFemale45conversationalTextGrid Download
PeloponneseFemale45conversationalwav Download
PeloponneseFemale49conversationalTextGrid Download
PeloponneseFemale49conversationalwav Download
PeloponneseFemale49conversationalTextGrid Download
PeloponneseFemale49conversationalwav Download
PeloponneseFemale49conversationalTextGrid Download
PeloponneseFemale49conversationalwav Download
PeloponneseFemale50conversationalTextGrid Download
PeloponneseFemale50conversationalwav Download
PeloponneseFemale51conversationalTextGrid Download
PeloponneseFemale51conversationalwav Download
PeloponneseFemale55conversationalTextGrid Download
PeloponneseFemale55conversationalwav Download
PeloponneseMale48conversationalTextGrid Download
PeloponneseMale48conversationalwav Download
PeloponneseMale55conversationalTextGrid Download
PeloponneseMale55conversationalwav Download
PeloponneseMale56conversationalTextGrid Download
PeloponneseMale56conversationalwav Download
PeloponneseMale60conversationalTextGrid Download
PeloponneseMale60conversationalwav Download
PeloponneseMale65conversationalTextGrid Download
PeloponneseMale65conversationalwav Download
PeloponneseFemale45embedded wordsTextGrid Download
PeloponneseFemale45embedded wordswav Download
PeloponneseFemale49embedded wordsTextGrid Download
PeloponneseFemale49embedded wordswav Download
PeloponneseFemale49embedded wordsTextGrid Download
PeloponneseFemale49embedded wordswav Download
PeloponneseFemale50embedded wordsTextGrid Download
PeloponneseFemale50embedded wordswav Download
PeloponneseFemale51embedded wordsTextGrid Download
PeloponneseFemale51embedded wordswav Download
PeloponneseFemale55embedded wordsTextGrid Download
PeloponneseFemale55embedded wordswav Download
PeloponneseMale48embedded wordsTextGrid Download
PeloponneseMale48embedded wordswav Download
PeloponneseMale55embedded wordsTextGrid Download
PeloponneseMale55embedded wordswav Download
PeloponneseMale56embedded wordsTextGrid Download
PeloponneseMale56embedded wordswav Download
PeloponneseMale60embedded wordsTextGrid Download
PeloponneseMale60embedded wordswav Download
PeloponneseMale65embedded wordsTextGrid Download
PeloponneseMale65embedded wordswav Download
PeloponneseFemale45isolated vowelsTextGrid Download
PeloponneseFemale45isolated vowelswav Download
PeloponneseFemale49isolated vowelsTextGrid Download
PeloponneseFemale49isolated vowelswav Download
PeloponneseFemale49isolated vowelsTextGrid Download
PeloponneseFemale49isolated vowelswav Download
PeloponneseFemale50isolated vowelsTextGrid Download
PeloponneseFemale50isolated vowelswav Download
PeloponneseFemale51isolated vowelsTextGrid Download
PeloponneseFemale51isolated vowelswav Download
PeloponneseFemale55isolated vowelsTextGrid Download
PeloponneseFemale55isolated vowelswav Download
PeloponneseMale48isolated vowelsTextGrid Download
PeloponneseMale48isolated vowelswav Download
PeloponneseMale55isolated vowelsTextGrid Download
PeloponneseMale55isolated vowelswav Download
PeloponneseMale56isolated vowelsTextGrid Download
PeloponneseMale56isolated vowelswav Download
PeloponneseMale60isolated vowelsTextGrid Download
PeloponneseMale60isolated vowelswav Download
PeloponneseMale65isolated vowelsTextGrid Download
PeloponneseMale65isolated vowelswav Download
PeloponneseFemale45isolated wordsTextGrid Download
PeloponneseFemale45isolated wordswav Download
PeloponneseFemale49isolated wordsTextGrid Download
PeloponneseFemale49isolated wordswav Download
PeloponneseFemale49isolated wordsTextGrid Download
PeloponneseFemale49isolated wordswav Download
PeloponneseFemale50isolated wordsTextGrid Download
PeloponneseFemale50isolated wordswav Download
PeloponneseFemale51isolated wordsTextGrid Download
PeloponneseFemale51isolated wordswav Download
PeloponneseFemale55isolated wordsTextGrid Download
PeloponneseFemale55isolated wordswav Download
PeloponneseMale48isolated wordsTextGrid Download
PeloponneseMale48isolated wordswav Download
PeloponneseMale55isolated wordsTextGrid Download
PeloponneseMale55isolated wordswav Download
PeloponneseMale56isolated wordsTextGrid Download
PeloponneseMale56isolated wordswav Download
PeloponneseMale60isolated wordsTextGrid Download
PeloponneseMale60isolated wordswav Download
PeloponneseMale65isolated wordsTextGrid Download
PeloponneseMale65isolated wordswav Download
PeloponneseFemale45storiesTextGrid Download
PeloponneseFemale45storieswav Download
PeloponneseFemale49storiesTextGrid Download
PeloponneseFemale49storieswav Download
PeloponneseFemale49storiesTextGrid Download
PeloponneseFemale49storieswav Download
PeloponneseFemale50storiesTextGrid Download
PeloponneseFemale50storieswav Download
PeloponneseFemale51storiesTextGrid Download
PeloponneseFemale51storieswav Download
PeloponneseMale48storiesTextGrid Download
PeloponneseMale48storieswav Download
PeloponneseMale55storiesTextGrid Download
PeloponneseMale55storieswav Download
PeloponneseMale56storiesTextGrid Download
PeloponneseMale56storieswav Download
PeloponneseMale60storiesTextGrid Download
PeloponneseMale60storieswav Download
PeloponneseMale65storiesTextGrid Download
PeloponneseMale65storieswav Download
ThessaliaFemale69conversationalTextGrid Download
ThessaliaFemale69conversationalwav Download
ThessaliaFemale72conversationalTextGrid Download
ThessaliaFemale72conversationalwav Download
ThessaliaFemale76conversationalTextGrid Download
ThessaliaFemale76conversationalwav Download
ThessaliaFemale76conversationalTextGrid Download
ThessaliaFemale76conversationalwav Download
ThessaliaFemale83conversationalTextGrid Download
ThessaliaFemale83conversationalwav Download
ThessaliaMale48conversationalTextGrid Download
ThessaliaMale48conversationalwav Download
ThessaliaMale55conversationalTextGrid Download
ThessaliaMale55conversationalwav Download
ThessaliaMale59conversationalTextGrid Download
ThessaliaMale59conversationalwav Download
ThessaliaMale59conversationalTextGrid Download
ThessaliaMale59conversationalwav Download
ThessaliaMale83conversationalTextGrid Download
ThessaliaMale83conversationalwav Download
ThessaliaMale83conversationalTextGrid Download
ThessaliaMale83conversationalwav Download
ThessaliaMale85conversationalTextGrid Download
ThessaliaMale85conversationalwav Download
ThessaliaMale85conversationalTextGrid Download
ThessaliaMale85conversationalwav Download
ThessaliaFemale69embedded wordsTextGrid Download
ThessaliaFemale69embedded wordswav Download
ThessaliaFemale72embedded wordsTextGrid Download
ThessaliaFemale72embedded wordswav Download
ThessaliaFemale76embedded wordsTextGrid Download
ThessaliaFemale76embedded wordswav Download
ThessaliaFemale82embedded wordsTextGrid Download
ThessaliaFemale82embedded wordswav Download
ThessaliaFemale83embedded wordsTextGrid Download
ThessaliaFemale83embedded wordswav Download
ThessaliaMale48embedded wordsTextGrid Download
ThessaliaMale48embedded wordswav Download
ThessaliaMale55embedded wordsTextGrid Download
ThessaliaMale55embedded wordswav Download
ThessaliaMale59embedded wordsTextGrid Download
ThessaliaMale59embedded wordswav Download
ThessaliaMale83embedded wordsTextGrid Download
ThessaliaMale83embedded wordswav Download
ThessaliaFemale69isolated vowelsTextGrid Download
ThessaliaFemale69isolated vowelswav Download
ThessaliaFemale72isolated vowelsTextGrid Download
ThessaliaFemale72isolated vowelswav Download
ThessaliaFemale76isolated vowelsTextGrid Download
ThessaliaFemale76isolated vowelswav Download
ThessaliaFemale79isolated vowelsTextGrid Download
ThessaliaFemale79isolated vowelswav Download
ThessaliaFemale82isolated vowelsTextGrid Download
ThessaliaFemale82isolated vowelswav Download
ThessaliaFemale83isolated vowelsTextGrid Download
ThessaliaFemale83isolated vowelswav Download
ThessaliaMale48isolated vowelsTextGrid Download
ThessaliaMale48isolated vowelswav Download
ThessaliaMale55isolated vowelsTextGrid Download
ThessaliaMale55isolated vowelswav Download
ThessaliaMale59isolated vowelsTextGrid Download
ThessaliaMale59isolated vowelswav Download
ThessaliaMale83isolated vowelsTextGrid Download
ThessaliaMale83isolated vowelswav Download
ThessaliaMale85isolated vowelsTextGrid Download
ThessaliaMale85isolated vowelswav Download
ThessaliaFemale69isolated wordsTextGrid Download
ThessaliaFemale69isolated wordswav Download
ThessaliaFemale72isolated wordsTextGrid Download
ThessaliaFemale72isolated wordswav Download
ThessaliaFemale76isolated wordsTextGrid Download
ThessaliaFemale76isolated wordswav Download
ThessaliaFemale83isolated wordsTextGrid Download
ThessaliaFemale83isolated wordswav Download
ThessaliaMale55isolated wordsTextGrid Download
ThessaliaMale55isolated wordswav Download
ThessaliaMale59isolated wordsTextGrid Download
ThessaliaMale59isolated wordswav Download
ThessaliaMale83isolated wordsTextGrid Download
ThessaliaMale83isolated wordswav Download
ThessaliaFemale69storiesTextGrid Download
ThessaliaFemale69storieswav Download
ThessaliaFemale83storiesTextGrid Download
ThessaliaFemale83storieswav Download
ThessaliaFemale83storiesTextGrid Download
ThessaliaFemale83storieswav Download
ThessaliaMale48storiesTextGrid Download
ThessaliaMale48storieswav Download
ThessaliaMale48storiesTextGrid Download
ThessaliaMale48storieswav Download
ThessaliaMale83storiesTextGrid Download
ThessaliaMale83storieswav Download
ThessaliaMale83storiesTextGrid Download
ThessaliaMale83storieswav Download
Στον παρακάτω πίνακα, μπορείτε να βρείτε και να κατεβάσετε wav και TextGrid αρχεία ομαδοποιημένα, ανά περιοχή και είδος ομιλίας
LocationSpeech TypeLink
Athensconversational Download
Athensembedded words Download
Athensisolated vowels Download
Athensisolated words Download
Athensstories Download
EastCreteconversational Download
EastCreteembedded words Download
EastCreteisolated vowels Download
EastCreteisolated words Download
EastCretestories Download
Ipirosconversational Download
Ipirosembedded words Download
Ipirosisolated vowels Download
Ipirosisolated words Download
Ipirosstories Download
Makedoniaconversational Download
Makedoniaembedded words Download
Makedoniaisolated vowels Download
Makedoniaisolated words Download
Makedoniastories Download
Peloponnisosconversational Download
Peloponnisosembedded words Download
Peloponnisosisolated vowels Download
Peloponnisosisolated words Download
Peloponnisosstories Download
Thessaliaconversational Download
Thessaliaembedded words Download
Thessaliaisolated vowels Download
Thessaliaisolated words Download
Thessaliastories Download